Transition, 2010 - Lys over Lolland
Transition, 2010

Carina Jo Sivager er repræsentant for en gren af dansk samtidsfotografi, der inddrager den digitale manipulation i bearbejdningen af fotografiet, hvilket tilfører hendes billeder en fin nedtonet æstetik og underspillet malerisk dimension.

I værket Transition nyfortolker Carina Jo Sivager portrættet og behandler temaet overgang på flere planer: overgangen mellem barn og voksen, mellem drøm og virkelighed og mellem erindring og nu’et. Pigen kigger på os med et ligefremt blik, der ikke rummer nogen følelser. Vi ser en både selvbevidst og sårbar teenagepige, hvis forsøg på ikke at vise noget udtryk, netop gør hende næsten pinagtigt insisterende til stede i situationen. Hun er både et individ og en universaludgave af en dansk teenagepige.

I en videoprojektion udviskes ansigtet gradvist i en langsom udtoning til det forsvinder helt og toner frem igen - i en meditativ rolig rytme. På den måde viser hun transitionen, eller overgangen, symbolsk fra det klare og tydelige, næsten klassiske nøgne portræt, til mere og mere diffuse og antydende versioner af den samme pige, som var hun et produkt af vores egen forestillingsevne.

Carina Jo Sivager er ikke interesseret i fotografiet som dokumentarisk afbildning af virkeligheden. Hun tager billeder for at antyde skjulte betydninger og gøre det usynlige synligt, hvilket placerer hendes værker i en dragende gråzone mellem illusion, erindring og virkelighed.

Carina Jo Sivager blev færdig som kunstfotograf i 1998 og havde sin første seperatudstilling på David Scott Gallery i Toronto, Canada. Siden 2003 har hun slået igennem på den danke kunstscene med både separat- og gruppeudstillinger på anerkendte udstillingssteder som Charlottenborg, Galleri Asbæk, Møstings Hus, Fotografisk Center og Århus Kunstbygning.

Af Kathrine Olldag Mazanti